Vergoedingen 2024

Op deze pagina vindt u informatie over:

  • vergoedingen logopedie 2024
  • tarieven logopedie 2024

Vergoedingen logopedie 2024

Logopedie zit in het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Als u verzekerd bent bij een maatschappij waarmee wij een contract hebben afgesloten, krijgt u 100% vergoed nadat u uw eigen risico heeft opgebruikt. Dit geldt voor personen van 18 jaar en ouder. Voor kinderen geldt het eigen risico niet.

We hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten voor 2024

Voor kinderen met de diagnose Ernstige Dyslexie geldt bovenstaande niet. Zij vallen binnen de vergoede dyslexiezorg. De vergoeding van deze dyslexiebehandeling verloopt via het Pedagogencollectief

Als u of uw kind geen logopedische diagnose heeft en geen diagnose Ernstige Dyslexie, maar u wilt wel therapie voor uzelf of uw kind, gelden onderstaande tarieven.

We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar: info@logopedieheemstede.nl

Tarieven ongecontracteerde zorg 2024

Omschrijving Tarief
Reguliere individuele zitting € 47,25
Eenmalig logopedisch onderzoek € 94,50
Overleg met derden (per 30 minuten) € 47,25
Verslaglegging aan derden (per 30 minuten) € 47,25
Telefonische zitting € 23,60
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak (eigen rekening) € 37,50
Dyslexiebehandeling buiten de vergoede zorg (max. 45 minuten)
€ 70,00