Privacybeleid

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt.

Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met Hella Poldervaart of Christiane Brand via info@logopedieheemstede.nl

Raadpleeg in onderstaand document het volledige privacyreglement van Heemsteeds Centrum voor Logopedie en Communicatie of Download ons Privacyreglement