Christiane Brand

Christiane Brand is in 1986 afgestudeerd aan de Academie voor Logopedie en Akoepedie te Utrecht.

Zij is zowel in binnen- als buitenland werkzaam geweest als logopedist/speechtherapist.

Momenteel is zij werkzaam als docent logopedie en beeldcoach op de Pabo van Hogeschool Inholland.

Sinds 2009 is zij mede-eigenaar van het Heemsteeds centrum voor Logopedie en Communicatie en heeft zich toegelegd op de behandeling van beroepssprekers. www.logopedieheemstede.nl

Sinds 2018 is zij werkzaam in de praktijk in het OLVG West afd. KNO te Amsterdam.

Relevante cursussen:
• Kinesiotaping in de logopedie
• Logopedie en NLP
• CVT ( Complete Vocal Technique)
• EVT ( Estill Voice Training)
• OMFT