Heeft u problemen met praten of maakt u zich wel eens zorgen om de spraak van uw
kind? Vraagt u zich af of de logopedist iets voor u zou kunnen betekenen? De
onderstaande signaleringslijst zou u kunnen helpen om te bepalen of logopedie
zinvol kan zijn voor u of uw kind.

Logopedisten onderzoeken, begeleiden en behandelen stoornissen op het gebied
van taal, eten en drinken, mondgedrag, spraak, adem, stem en gehoor. Ook geven
zij scholing en preventie aan o.a. beroepssprekers, toneelspelers en zangers.

Adem/stem

 • adem- en stemproblemen bij benauwdheid;
 • heesheid, een schorre stem;
 • adembeheersing als voorbereiding op zingen;
 • hyperventilatie;
 • spreken in het openbaar (niet door alle zorgverzekeraars vergoed%
 • stemproblemen en stemverandering o.a. bij transsexualiteit.

Spraak

 • stotteren;
 • slissen/lispelen (interdentaliteit);
 • articulatiestoornissen (bepaalde klanken niet of moeilijk uit kunnen spreken);
 • dysarthrie (problemen met praten/slikken na een beroerte);
 • neusspraak;
 • onduidelijk spreken.

Taal

 • taalontwikkelingsproblemen;
 • afasie (moeilijk op woorden komen/moeite met zinnen maken na een beroerte);
 • totale communicatie (gebaren, pictogrammen, foto’s e.d.);
 • dyslexie (lees- en schrijfproblemen).

Gehoor

 • luistertraining (bijv. bij aanpassing van een Cl = Cochleair Implantaat);
 • spraakafzien (o.a. liplezen).

Mondmotoriek, eten en drinken

 • overgevoeligheid in het mondgebied;
 • open mondgedrag;
 • eet- en drinkproblemen;
 • duim-, vinger- of speenzuigen;
 • slikproblemen.

Logopedie is volop in ontwikkeling!