Het Heemsteeds Centrum voor Logopedie en Communicatie.

Dit is een logopedisch diagnose- behandel- expertisecentrum. Wij geven ook adviezen op het gebied van communicatie en presentatie. Binnen de praktijk zijn twee logopedisten werkzaam. Wij werken nauw samen met onze verwijzers en hebben verschillende samenwerkingsverbanden.

Om u aan te melden voor een intakegesprek of voor het stellen van vragen staan wij u graag te woord. Hier vind u onze contactgegevens.

Kosten

Individuele logopedische behandeling wordt, mits er een verwijzing van een huisarts, tandarts of specialist is, volledig vergoed door de ziektekostenverzekering.

Wij kunnen bij de meeste verzekeringen direct declareren, waardoor u geen rekeningen zult ontvangen. Bij de verzekeringen die deze mogelijkheid niet bieden, sturen wij u de rekening toe en verzoeken wij u om deze rekening in eerste instantie zelf aan ons te betalen en daarna in te dienen bij uw verzekering.

De verwijzing en het verzekeringspasje moeten worden meegenomen naar de eerste afspraak.

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden afgezegd, zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Als de afspraak niet wordt nagekomen, of te laat wordt afgezegd, ontvangt u een rekening voor 75 % van het op dat moment geldende tarief. Deze rekening kan niet worden ingediend bij de verzekering.

Voor het geven van voorlichting of cursus kunnen wij een offerte op maat verzorgen.